Про об'єднання

ОБ’ЄДНАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ

Відстоює інтереси і права роботодавців у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування та професійними спілками. ООРУ виступає стороною від роботодавців у колективних переговорах на національному рівні, в укладанні та виконанні Генеральної угоди; сприяє вирішенню індивідуальних трудових спорів; долучається до регулювання соціально-трудових, економічних відносин, державних програм зайнятості, охорони праці, проведення податкової, цінової політики. Сфера його діяльності – сприяння створенню та збереженню робочих місць, вдосконалення   системи   підготовки,   перепідготовки   і   підвищення   кваліфікації   кадрів тощо.

Об'єднання організацій роботодавців України активно працює над проблемами розбудови економічних і соціально-трудових відносин у країні:

- становленням ефективного соціального діалогу на всіх рівнях управління: від окремого підприємства, селища, міста, району, області до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України;

- створенням сприятливого клімату для розвитку промисловості та підприємництва;

- посиленням соціальної відповідальності бізнесу.

ООРУ захищає інтереси вітчизняного товаровиробника в умовах СОТ, сприяє інтеграції України у світовий економічний простір, її участі у міжнародному розподілі праці та імплементації міжнародних норм законодавства в українське правове поле.

ООРУ створено у 2009 році, до його складу входить 24 територіальних, 12 галузевих та 3 всеукраїнські об’єднання організацій роботодавців, в Раді ООРУ - 43 члени.

Об’єднання має Свідоцтво про відповідність критеріям репрезентативності, яке видала Національна служба посередництва і примирення України.

ООРУ є однією з активніших структур роботодавців держави, його представники входять до складу Фондів соціального страхування, Ради української хартії «За ділову досконалість і якість», Тристороннього спостережного комітету в рамках Проекту ЄС-МБП «Поліпшення стану безпеки праці та здоров’я на робочих місцях в контексті гідної праці».

Об’єднання цілеспрямовано працює над зміцненням своєї структури, розширенням робочих контактів. В серпні 2012 р. членами ООРУ стали Закарпатське обласне об’єднання організацій роботодавців «Краяни», Асоціація «Ліга машинобудівників та роботодавців «Укрмашбуд». Підписано меморандум зі Спілкою орендарів і підприємців України, в якому сторони відстоюють рівноправну участь в соціальному діалозі всіх організацій роботодавців країни без обмежень і виключень.

Фахівці ООРУ долучилися до програм Міжнародного бюро праці «Сприяння свободі асоціацій та ефективному визнанню права ведення колективних переговорів», беруть участь у розробленні загальнодержавної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2010-2015 роки та проекті МОП «Рівність жінок і чоловіків у світі праці».

 


Директора Фонду соціального страхування поновлено на посаді
Об’єднання організацій роботодавців України (ООРУ) вітає поновлення на посаді директора...

Приєднатися до ООРУ